Privacyverklaring Dekker Groep


10 oktober 2018

Uw privacy is voor Dekker Groep van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Dekker Groep allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met info@dekkergroep.nl

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer u onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van u opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken.

Contact- & offerteformulieren, e-mail
Met het contactformulier of via e-mail kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw bedrijfsnaam, naam contactpersoon, functie aanvrager, adres (ophaal- en afleveradres), telefoonnummer, e-mailadres. Deze hebben wij nodig om gericht contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wordt u Klant
Wanneer u bij ons klant wordt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW- gegevens, Telefoonnummer, Factuuradres, e-mailadres, Betalingsgegevens, Geslacht  (voor de aanspreekvorm: mevrouw of meneer). Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling goed af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze logistieke partners geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank.

Hiervoor gebruiken wij uw NAW- gegevens, Telefoonnummer, Factuuradres, afleveradres,  e-mailadres, Betalingsgegevens, Geslacht  (voor de aanspreekvorm: mevrouw of meneer). Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Promotie
Wij willen u graag informeren over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij voornamelijk per e-mail, via social media en soms via de post of per telefoon.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze promotie. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeld-link. U kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. U kunt dit tevens aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die u bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht.

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
  • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Dekker Groep
Waalbandijk 1,
4053 JB IJzendoorn
info@dekkergroep.nl
+31 (0)344-579 999


Cookieverklaring Dekker Groep